ICS 2+1

Kohlebürsten HiKOKI (Hitachi)

Kohlebürsten HiKOKI (Hitachi)

Kohlebürsten HiKOKI (Hitachi)

Kohlebürsten Hitachi 999041

 ORIGINAL Kohlebürsten Hitachi 999041

10,80 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Set:
 
Kohlebürsten Hitachi 999044

ORIGINAL Kohlebürsten Hitachi 999044
Set = 2 Stk.

 

12,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten Hitachi 999088

ORIGINAL Kohlebürsten Hitachi 999088
 

12,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten Hitachi 999043

ORIGINAL Kohlebürsten Hitachi 999043
 

12,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten Hitachi 999038

Kohlebürsten Hitachi 999038
 

12,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten ORIGINAL Hitachi 999054

Kohlebürsten ORIGINAL Hitachi 999054

12,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten mit Abschaltung ORIGINAL Hitachi 999072

 ORIGINAL Kohlebürsten mit Abschaltung Hitachi 999072
Set = 2 Stk.
passend für:

 

Bohrmaschine , Bohrhammer :
D 10 C, D 10 SA, D 10 SB, D 10 SD, D 10 V, D 10 VA, D 10 VB, D 10 VC, D 10 VC2, D 10 VD, D 10 VF, D 10 VG, D 10 VH, D 10 VJ, D 10 VS, D 10 V1, D 10 V1DG6, D 10 Y, D 12 V, D 12 VB D 13 T, D 13 T2, D 13 V, D 13 VB, D 13 VB2, D 13 VB3, D 13 VF, D 13 VG, D 13 VH, D 6 C, D 6 SA, D 6 SH
DG 6, DG-10 A
DSV-8,DSV 8
DV 13 A, DV 13 V, DV 14, DV 14 V, DV 16 V, DV 18 V, DV 18 VK, DV 20 T, DV 20 T2, DV 20 V, DV 20 VA, DV 20 VB, DV 20 VBK, DV 20 VB2, DV 20 VB2K, DV 20 VC, DV 20 V1, DV 20 V2, DV 20 V3, DV 21 V
DVR-10, DVR-13
DW 15 Y
FDV 12 T, FDV 12 V, FDV 12 Y, FDV 15 T, FDV 15 TV, FDV 15 V, FDV 15 Y, FDV 16, FDV 16 T, FDV 16 V, FDV 16 VA, FDV 16 VB, FDV 16 VB2, FDV 20 V, FDV 20 VA, FDV 20 VB, FDV 20 VB2
JDG 6
JDV 16
VTP-10, VTP 10, VTP-13, VTP 13, VTP-13 A, VTP 13 A, VTP-13 AK, VTP-13 K, VTP-18, VTP-19 A, VTV-10, VTV-13, VTV-13 A, VTV-13 K, VTV-18,
BLUSH 3
BLUSN 6
BUL-SH3,
BUW-SH3
DH 14 V, DH 14 VN, DH 16 V, DH 18 VB, DH 20 PB, DH 20 VB, DH 22 PG, DH 22 VB, DH 22 VD, DH 24 PA, DH 24 PB, DH 24 PB3, DH 24 PC, DH 24 PC3, DH 24 PD, DH 24 PD3, DH 24 PE, DH 24 PES, DH 24 PF, DH 24 PF3, DH 24 PM, DH 24 VB, DH 24 VD
DM-13 A , DM 20 V
DMT-13 A, DMT 13 A
DMV-13
DUT-10, DUT 10(S), DUT-10 A, DUT-10S, DUT-13, DUT 13
DUV-10, DUV-10 A, DUV-13
DU-10, DU-10 SH
H 8 DG
V 14

Hobel :
FU 20
P 20 SA, P 20 SAN, P 20 SA2, P 20 V

Sauger :
NU DH 4

Fräse :
FM 8

Säge :
C 5, C 5 Y
CJ 110 M, CJ 110 MV, CJ 110 MVA, CJ 120 V, CJ 120 VA, CJ 65 S3, CJ 65 V3
FC 5, FC 5 SA
FJ 50 SB, FJ 50 VA

Heckenschere :
F 445
FC 5 SAM, FC 5 SA1
FCH 66
FCJ SS, FCJ SSV, FCJ SSVA, FCJ SS 65 V, FCJ 55, FCJ 55 VA, FCJ 65 S3, FCJ 65 V
FDH 14 V, FDH 16 V
FDT VA, FDT VA/-VT, FDT VT, FDT VT VA, FDT VT 16 V, FDT VT 20 JA, FDT 16 V, FDT 20 JA, FDV 12 T/-V
FD 10 SA, FD 10 SA/-SB, FD 10 SB, FD 10 VA, FD 10 VA/-VB, FD 10 VB
FH 35 SA, FH 45
FJ 50 SB/-VA,
FP 10 SA, FP 10 SB, FP 20, FP 20 SA, FP 10 SA/-SB
FV 12 T, FV 12 VA, FV 12 VB, FV 16 V, FV 16 VA, FV 20 V, FV 12 T/-VA/-VB
SV 12/-V, SV 13 Y/-YA

Schleifmaschine , Polierer :
FSV 10 SA, FSV 12, FSV 12 V, FSV 13 Y, FSV 13 YA, FS 10 SA
FS 10 SB
LU-GN3,
LUH-DH4, LUH 7
SV 12 SA, SV 12 SD, SV 12 SE, SV 12 SF, SV 12 SG, SV 12 SH, SV 12 V, SV 13 Y, SV 13 YA, SV 13 YB, SV 8 SA

Schrauber :
SN 6
W 6, W 6 SA, W 6 SA1, W 6 SC, W 6 S1, W 6 V, W 6 VA, W 6 VAZ, W 6 VA1, W 6 VA2, W 6 VA3, W 6 VB, W 6 VB2, W 6 VE, W 6 VF, W 6 VSC, W 6 V1, W 6 V2, W 6 V3, W 8 VB

 

18,00 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
Kohlebürsten Hitachi 999073

Kohlebürsten Hitachi 999073 - Selbstabschaltend

19,20 EUR
inkl. 20% MwSt. zzgl. Versand
1 bis 8 (von insgesamt 8)